This is the mail archive of the cygwin@cygwin.com mailing list for the Cygwin project.


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]
Other format: [Raw text]

Re: Arşiv hazır


That's easy for you to say!

Gungor Xxx wrote:

> TrMelodi, Kırık linkli çalışmayan ve birtek mp3 ü indirirken bile insanları kahreden sözde mp3 sitelerine alternatif
> olarak sizler için özenle hazırlanmıştır. Her yaştan her kesimden müziksevere hitap edebilmek için tasarlanmış 13 GB
> lık dev Mp3 listesiyle sınıfında rakipsiz olacak şekilde donatılmış ve siz müzikseverlerin hizmetine sunulmuştur.
> http://www.trmelodi.com adresindeki dev arşivimizde sizi bekleyen en sevdiğiniz sanatçıların en sevdiğiniz
> şarkılarını birkaç dakika içinde bilgisayarınıza indirin ve keyifle dinlemeye başlayın.
>
> İyi Eğlenceler..
> http://www.trmelodi.com


--
Unsubscribe info:   http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple
Bug reporting:     http://cygwin.com/bugs.html
Documentation:     http://cygwin.com/docs.html
FAQ:          http://cygwin.com/faq/


Index Nav: [Date Index] [Subject Index] [Author Index] [Thread Index]
Message Nav: [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]